Bästa valet av verkningsmetod? Barfotaverkning eller ”Pasture Trim”?

På Scootboots rekommenderar vi alltid att du anlitar en erfaren, kvalificerad barfotaverkare eller hovslagare med erfarenhet inom barfotaverkning för att ta hand om din barfotahästs hovar. I den här texten kommer vi att förklara varför och utforska vad en ordentlig barfota verkning kan göra för din barfotahäst i jämförelse med en traditionell hagverkning så kallad ”pasture trim”.

 

Ursprungstext av By Helle Maigaard Erhardsen översatt av Jennie Hultman Moliner Scootboots Scandinavia.

 

Vi vet alla hur viktig regelbunden hovvård är för våra hästar. Men det som är lika viktigt är att välja en hovvårdare som är kvalificerad att ta hand om framför allt barfotahästar. Anledningen är att en barfotahäst behöver verkas annorlunda än en häst som har skor och inte alla hovvårdare är kvalificerade att göra det.

 

En barfota verkning är den bästa verkningen för en barfotahäst på grund av dess specifika syfte att imitera verkningen som naturligt skulle förekomma hos vilda hästar. Vildhästens otroliga förmåga att bibehålla starka, spänstiga, friska hovar beror på två huvudfaktorer; deras naturliga kost och omfattande dagliga rörelsemängder. Helst skulle vi inte behöva verka våra hästar alls, men domesticeringen av hästar har förändrat deras omständigheter dramatiskt.

 

Hästägare står ofta inför en rad hovrelaterade problem som till stor del är konsekvenserna av domesticering. Dessa konsekvenser är vanligtvis brist på rörelse och träning på grund av uppstallning och hagvistelse i för små hagar, olämplig kost som gräs och spannmålsfoder med låg fiberhalt och brist på konsekvent hovmotion på en mängd olika underlag som innefattar stenar och grus.

 

Hästskor uppfanns ursprungligen för att göra hästen bättre rustad för våra ändamål. Idag används hästskor fortfarande även som ett botemedel mot hovproblem, trots att det endast åtgärdar symptomen på problemet och inte botar orsaken till problemet. I motsats till det ska barfotametoden som hovvård, stödja hästen i att bygga starka, spänstiga hovar för att optimera deras förmåga att läka sig själv inifrån och ut.

 

Det är därför det är viktigt att välja en hovvårdare som förstår vad som ligger till grund för friska barfotahovar och hur man stödjer dem. I den följande texten kommer vi att titta på hur en kvalificerad barfotaverkning kan stödja friska, högfungerande barfota hovar och hälsan hos hästen som helhet, till skillnad från en traditionell hagverkning.

 

 

Oavsett om din hovvårdare är hovslagare eller barfotaverkare bör de kunna identifiera varför hoven växer som den gör, vad den stöder och vad den eventuellt kompenserar för.

 

DEN TRADITIONELLA HAGVEKNINGEN ”PASTURE TRIM”

 

Vi är väl medvetna om att vissa hovslagare kommer att vara bättre utbildade inom hovens uppbyggnad, funktion, balans och verkningsmetod än andra. Likaså är inte alla som kallar sig barfotaverkare och hovformsspecialister kvalificerade eller har skaffat sig tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att göra ett bra jobb. Skillnaden mellan dessa olika inriktningar initiala inställning till hovvård kan dock vara ganska betydande.

 

Traditionellt är en hovslagare i första hand utbildad för att ha stor kunskap om järnskor och hur dessa kan användas för olika ändamål. Därmed är det bara naturligt att en hovslagare sträcker sig efter en sko för att korrigera olika hovproblem snarare än att titta på hur hoven kan hjälpas att läka sig själv.

 

När du kontaktar en traditionell hovslagare och ber personen att verka din barfotahäst, kommer han troligtvis att utföra en så kallad hagverkning, ”pasture trim”. Begreppet ”hag-verkning” eller ”betes-verkning” syftar på att det rekommenderas att släppa oskodda hästar under en tid en gång om året för att låta hovarna återhämta sig från järnskorna och spikarna. Under denna tid kommer hästen få en viloperiod i hagen och vanligtvis inte att ridas på grund av att den är utan järnskor.

 

Tekniken för en hagverkning skiljer sig praktiskt taget inte från den verkning som hovslagaren skulle göra innan hovslagaren sätter på en ny sko. Hovslagaren kommer vanligtvis att skära eller raspa hoven plant för att passa formen på en järnsko. Det innebär att alla delar av hoven som exempel: hovvägg, sula och stråle kommer att tas tillbaka till en angiven höjd och planas till. Slutligen kommer hovslagaren att raspa kanterna på hovväggen för att förhindra att den flisar sig.

 

 

Det kan vara riskabelt att skära ner den känsliga sulan och strålen på en oskodd häst och det är inte ovanligt att denna metod av verkning leder till hästar som blir ömma.

 

 

IMITERAR NATURLIGA HOVAR MED BARFOTAVERKNING

 

I motsats till hagverkningen försöker en barfotaverkning ta så lite av hoven som möjligt. Målet med en barfotaverkning är att hjälpa hästen att utveckla lika tuffa, slitstarka och friska bara hovar som den skulle ha haft om den hade levt i det vilda. I princip kommer en barfotaverkare bara att ta bort den överdrivna tillväxten av tårna som hästens miljö inte har kunnat hjälpa den att nöta ner naturligt. Eftersom strålen och sulan kommer att fälla av sig själv lämnas dessa delar vanligtvis orörda.

 

En sund häst bör i första hand landa med hälen först, vilket betyder att strålens hälsa och funktion är avgörande. Som sådan kan det leda till omfattande konsekvenser om strålen skärs ner till den grad att den blir öm. Vidare är tunna och känsliga sulor ett vanligt hovproblem hos våra tamhästar och det skulle bara förvärra problemet om sulan skulle verkas tillbaka utöver vad de naturligt skulle fälla.

 

En annan typisk skillnad mellan en barfotaverkning och en hagverkning är längden på tån och den så kallade överrullningen. Eftersom en hagverkning vanligtvis förkortar hela hoven, lämnas tån ofta längre än efter en barfotaverkning. Tvärtom används vid barfotaverkning en teknik för att runda tån vid hovens naturliga brytpunkt, för att imitera vad som skulle ha inträffat naturligt om hästen hade burit sina hovar som vilda hästar gör. Vanligtvis i en vinkel om 45 grader.

 

En barfotaverkning kommer också sällan att försöka jämna ut hoven eller ändra dess konformation innan man noggrant bedömer om dessa brister har ett funktionellt syfte för just den hästen. Till exempel kan utvidgning på insidan av en främre hov tyda på att bogen på hästen är starkare och större på den sidan. Sedan är det ett kroppsligt problem som behöver åtgärdas av en kiropraktor eller liknade och i ett sådant fall kan det orsaka obalanser i hela hästens kropp eller till och med hälta, om hovens form korrigeras utan att ta itu med den bakomliggande orsaken.

 

 

Detta fullblod är i princip självverkande på grund av god hovkondition i hans hemmiljö. Sex veckor efter hans sista verkning behövde hans barfotaverkare bara ett lätt rasp på tåspetsen och traktdelen.

 

BARFOTAVERKNING SKA VARA EN HELHETSSYN

 

Enligt Nic Barker och Sarah Braithwaite i Feet First – Barefoot Performance and Hoof Rehabilitation, finns det tre huvudfaktorer som bidrar till friska hovar. Grovt sett står hästens kost för 65 % och dens miljö/motion står för 25 %, medan verkning faktiskt bara står för 10 % av bidraget till friska hovar.

 

Eftersom barfotaverkning bygger på studierna av vilda hästars tuffa och naturligt friska hovar, hör det till barfotametoden att inkludera kunskap om alla faktorer som bidrar till god hovhälsa. Som sådan bör din barfotaverkare dessutom kunna ge dig råd om vikten av en fiber/foderbaserad kost och lämplig miljö för hovstimulans.

 

Detta holistiska synsätt på hovvård inkluderar också att erkänna behovet av samarbete med andra yrkesmän inom hästyrket för att behandla hästen som helhet. Till exempel, om din häst har kroppsliga problem som har påverkat hovarna, är det ovärderligt att din hästs kiropraktor och hovvårdare kan arbeta tillsammans för att utveckla en plan för att göra en gemensam ansträngning för att på bästa sätt hjälpa din häst att återhämta sig. Det kan också vara samarbete med din hästs veterinär, massör, foderrådgivare eller din ridlärare.

 

Men kanske viktigast av allt, din barfotaverkare ska kunna involvera dig, hästens ägare, i deras arbete. Din hovvårdare kanske besöker dig var fjärde till var sjätte vecka, men mellan dessa besök är det avgörande att du förstår behandlingsplanen och vet hur du ska utföra den. En hovvårdare kan inte göra så mycket om arbetet inte fortsätter på en daglig basis av hästens ägare. I slutändan kommer ditt engagemang sannolikt att vara nyckeln till framgången för din hästs behandling.

 

 

En bra hovvårdare kommer att vilja se hur din häst rör sig innan personen bedömer hur den behöver verkas.

 

 

ÖVERGÅNG TILL BARFOTA, HOV BOOTS OCH VERKNING

 

Mycket ofta bestämmer sig hästägare för att gå barfota med sina hästar helt enkelt för att skorna inte har fungerat för dem. Antingen tappar hästen hela tiden skor och sliter sönder hovväggarna under processen, eller så har skor använts för att behandla ett hovrelaterat problem eller hälta och de har inte varit effektivt. Det är här viktigt att inse att du behöver en hovvårdares hjälp under och efter övergången.

 

I dessa fall kan det vara kontraproduktivt att hålla fast vid din hovvårdare under övergången, om han eller hon inte fullt ut stödjer ditt beslut att bli av med skorna och om din hovvårdare inte har motivationen och kunskapen att hjälpa din häst genom övergången till barfota. Särskilt om din häst går över till barfota för rehabiliteringsändamål, vill du kanske inte att den ska ha en traditionell hagverkning. Här behöver du hitta en hovvårdare med ett helheltstänk som en erfaren hovslagare med barfotaerfarenhet och rehab-erfarenhet eller annan hovvårdare med barfotaerfarenhet och rehab-erfarenhet besitter.

 

När du har en häst som är ovan att ha markkontakt på grund av vanan att ha järnskor, måste du förvänta dig en viss grad av ömhet efter att du tagit av skorna. Ömma fötter kan få din häst att ändra sin gång och rörelsemönster i ett försök att undvika smärtan, vilket kan resultera i en helt annan rad av problem. Därför vill du underlätta övergången. Det bästa sättet att vänja din häst vid att känna vid marken och återuppbygga sin hovstyrka på ett naturligt sätt, är att låta den bära stötdämpande hovboots av korrekt passform.

 

 

De flesta erfarna barfotaverkare och en del hovslagare hjälper dig att passa ut lämpliga hovboots på din häst. Hitta en återförsäljare av Scootboots nära dig genom att kika på vår återförsäljarkarta. Återförsäljarkartan kan också vara till hjälp för att hitta en kvalificerad barfotaverkare. Tveka inte att ta kontakt med oss på Scootboots Scandinavia, vi finns här för dig och din häst under er barfotaresa.