Mäthjälp

Låt oss hjälpa dig att ta fram rätt storlek

Följ nedanstående steg för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig fastställa rätt storlek på boots.

Steg 1.

Verka hoven

Du kan fotografera hoven upp till 2 veckor efter verkning

Steg 2.

Förbered hoven för mätning

Vi rekommenderar att ni är två personer för att ta bra foton.
Ta tag i hoven och håll den stadigt, lägg på mätstickan.

Fotografera FYRA foton per hov – detta hjälper oss att fastställa korrekt storlek.

1. Längdfoto

Viktigt: Lägg början av mätstickan med start från 0 från tån.

Håll kameran rakt ovanför och fotografera rakt mot hoven.

2. Breddfoto

Viktigt: Mät mellan de bredaste punkterna på sulan.

Håll kameran rakt ovanför hoven.

3. Framifrån

Håll kameran i marknivå.

Vi behöver kunna avgöra hovväggarnas form och symetri.

4. Sidan

Håll kameran i marknivå.

Vi behöver kunna avgöra ballarnas form.

Scootboots utprovningsspecialist Julia, visar i denna film hur du ska göra ovanstående steg:

Maila in ovanstående information till oss på info@scootboots.se

Viktigt: Glöm inte att ange vilken hov som hör till vilken bild! Vä fram, hö fram, vä bak och hö bak.